Przetwarzanie danych osobowych

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY W ZAKRESIE ICH PROFILOWANIA

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych obejmujących zautomatyzowaną analizę mojej aktywności na serwisie internetowym www.bagera.pl

w celu ustalenia moich potencjalnych zainteresowań dla dostosowania wg. moich preferencji reklam i ofert handlowych

przez Krzysztofa Cimek prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Krzysztof Cimek Natural Active Live z siedzibą przy ul. Papiernia 9a, 43-450 Ustroń, NIP 5482104610, REGON: 072353283. (dalej: „Administrator” lub/oraz „Bagera”), tj. pod marką Bagera, w tym za pośrednictwem serwisu internetowego www.bagera.pl

zgodnie z art. 6 ust 1 pkt a w związku z art. 22 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, (Dz.U. UE, L z 2016, nr 119, poz. 1) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.) a także ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018, poz. 1000).

Rozumiem, że moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania zadań Administratora oraz realizacji obowiązku archiwizacyjnego, które wynikają z przepisów prawa, w tym przepisów o rachunkowości.

W przypadku roszczeń, moje dane osobowe będą przetwarzane do momentu ich przedawnienia, wynikającego z Kodeksu cywilnego lub innych przepisów prawa, jeżeli taki wymóg powstanie.

Po upływie ww. terminów moje dane będą usuwane lub poddawane anonimizacji.

Zostałem poinformowany/poinformowana, że w każdej chwili mogę zwrócić się: o uzyskanie wglądu do moich danych osobowych, o ich poprawienie, uaktualnienie, sprostowanie, ograniczenia przetwarzania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, przeniesienia, czyli wskazania podmiotu, któremu chcę przesłać moje dane osobowe. Zostałem/zostałam poinformowana, o moim prawie do nieodpłatnego wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych. Mogę to uczynić na adres poczty elektronicznej: bagera@bagera.pl. Organem nadzorującym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000).

Pragniemy Cię w szczególny sposób chronić, więc zadbajmy wspólnie o Twoje bezpieczeństwo w sieci wraz z Twoimi Rodzicami i Opiekunami prawnymi.

Oświadczam, iż ukończyłem / ukończyłam w chwili wyrażenia niniejszej zgody – 16 lat.

Pamiętaj !

Jeżeli nie ukończyłeś / nie ukończyłaś 16 lat nie możemy przetwarzać Twoich danych osobowych zgodnie z prawem (art. 8 rozporządzenia RODO) w celach marketingowych – np. w celu otrzymywania od nas na Twoją pocztę e-mail informacji o naszych konkursach, akcjach promocyjnych, jeżeli wcześniej nie wyrazi nam na to zgody lub nie potwierdzi Twojej zgody osoba sprawująca nad Tobą władzę rodzicielską, czyli Twoja Mama lub Tato, albo Twój opiekun prawny, np. Babcia, Wychowawca.

Jeżeli Twoi Rodzice lub opiekunowie prawni nie potwierdzą nam na nasz adres e-mail: bagera@bagera.pl, że wyrażają taką zgodę, niestety Administrator nie będzie mógł przesyłać Ci informacji związanych z działalnością Bagera, do czasu pozyskania stosownych zgód.